top of page

Yhdistyksen historiaa

Yhdistyksen alkutaival

Yhdistys aloitti toimintansa Kouvolan Seudun Vammaisneuvostona 6.4.1979 pidetyllä

kokouksella. Mukana oli 7 yhdistystä ja Kouvolan sosiaaliviraston edustaja. Eri puolille

maata ryhdyttiin 1986 perustamaan vammaisneuvostoja ja Kouvolan Vammaisneuvosto

aloitti toimintansa vuoden 1991 alusta.


Tässä vaiheessa yhdistyksen oli syytä tehdä nimenmuutos ja 11.2.1992 nimeksi tuli Kouvolan
Vammaisjärjestöjen Neuvottelukunta. Puheenjohtajaksi Neuvottelukunnalle valittiin Keijo
Kaskiaho ja 31.12.2002 rekisteröitiin uudet säännöt. Yhdistyksen nimeksi tuli sääntöjen hyväksymisen myötä 2003 Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry, KVYry.

Ensimmäisinä toimintavuosina toiminnan painopiste oli kunnallisen päätöksenteon seurannassa ja esityksissä vammaisten olojen parantamiseksi. Vuonna 2005 käynnistettiin Vammaispalveluiden kehittämishanke, jonka tavoitteena oli yhtenäistää palveluiden saatavuus asuinpaikkakunnasta riippumatta. 

 

Toimitila Veturista Porukkataloon

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2003-2023 Keijo Kaskiaho. Kaskiahon periksi antamattoman työn ansiosta KVYry pääsi muuttamaan vuoden 2005 lopulla Pohjolatalon vuokrattuihin tiloihin. Tilat oli ennen muuttoa remontoitu yhdistyksen tarpeita vastaaviksi. Tilojen nimeksi päätettiin Toimitila Veturi ja samoihin tiloihin sijoittui useita valtakunnallisten vammaisjärjestöjen aluetyöntekijöitä. Vammaisjärjestöjen yhteistoiminta sai uutta puhtia ja jäsenmäärä kasvoi tasaisesti. Toimitila Veturi tarjosi sopivat tilat jäsenjärjestöille kokoontua ja toimia.

Vuonna 2017 Kouvolassa alkoi yhteisöllisen Porukkatalon kehittäminen ja KVYry oli alkumetreiltä asti mukana kehittämistoiminnassa. Yhdistykselle tarjoutui mahdollisuus vuokrata Porukkatalon ensimmäinen esteetön kerros omaan toimintaansa ja niin tehtiin päätös muuttaa koko toiminta uusiin tiloihin. Yhdistys on aloittanut virallisesti toimintansa Porukkatalolla 1.1.2018. Porukkatalolla yhdistyksen käytössä on toimintaan erinomaisesti soveltuvat tilat. Porukkatalon hyöty näkyy jokapäiväisissä toimissa, kun saman katon alle ovat muuttaneet useat yhteistyökumppanit.

Yhdistyksen nimi ja säännöt muuttuvat

Vuosi 2020 oli yhdistykselle kehittymisen ja muutoksen aikaa. Yhdistykselle kirjoitettiin uusi strategia ja uudet säännöt. Sääntöjen uudistamiselle oli juuri oikea aika, sillä toimintaympäristön monet muutokset johtivat tarpeeseen tarkastella yhdistyksen toimintaa laajemmin ja monipuolisemmin. Sääntömuutoksen myötä yhdistyksen nimi muutettiin Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:ksi. 

bottom of page