top of page

Kouvolan Vammaisneuvosto

Kouvolan vammaisneuvosto on Kouvolan kaupungin ja sen alueen vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  1. Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.

  2. Edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan, koulutukseen, työhön sekä muihin kunnallisiin peruspalveluihin.

  3. Edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua kaupungin päätöksentekoon.

  4. Seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten henkilöiden kannalta.

  5. Seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.

  6. Tehdä aloitteita ja esityksiä vammaispalveluiden kehityksestä Kouvolan kaupungin alueella sekä valvoa päätösten täyttöön panoa.

  7. Antaa lausuntoja kaavoitukseen, katusuunnitteluun, uudisrakentamiseen ja perusparannukseen esteettömyyden näkökulmasta.

  8. Tiedottaa käsittelemistään asioista.

  9. Valmistella vammaisneuvoston seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä laatia toimintakertomus.

 

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja: Sirpa Heikkinen

puh. 050 490 3568, sirpa.heikkinen2(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja: Keijo Kaskiaho

puh. 040 553 6204, keijo.kaskiaho(at)gmail.com

Osallistu ja vaikuta!

Vammaisneuvosto - Kouvolan kaupunki

bottom of page