top of page

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on pitkäaikaissairas, vammainen tai heidän läheisensä, joka on saanut perusvalmiudet toimia kouluttajana mm. sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa. Kokemustoimijat pitävät kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja tai osallistuvat muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen. Kokemustoimija avaa opiskelijoille toisenlaisen näkökulman ihmisten arkeen ja elämäntilanteisiin, kuin heidän saamansa muu ammatillinen koulutus.

Kaikilla kokemustoimijoilla on oma tarina kerrottavaan. Yhtä kokemustoimijan prototyyppiä ei ole, vaan kokemustoimijoina toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä. Kunkin kokemustoimijaksi ryhtyvän on kuitenkin täytettävä tietyt soveltuvuuskriteerit. Niistä tärkein on, että oman elämäntilanteensa kanssa on sinut. Lisäksi sairastumisesta tai vammautumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta.

Kokemustieto

 

Kokemustieto, jota kouluttajat jakavat, on heidän omaa tai läheistensä kokemusta sairauden tai vamman kanssa elämisestä. Tämä arjen asiantuntijuus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden peilata muun opetuksen kautta saatua näkökulmaa sairauksiin ja vammoihin. Kokemustieto auttaa jäsentämään ja soveltamaan teoreettista tietoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiksi, kuten lääkäreiksi, sairaanhoitajiksi, lähihoitajiksi, fysioterapeuteiksi, toimintaterapeuteiksi ja sosionomeiksi opiskelevien ymmärrys potilaan kokemusmaailmasta syvenee kokemustoimijoiden tarjoaman kokemustiedon myötä.

Kokemustoimijuuden tavoite

Kokemustoimijuuden lopullinen päämäärä on opiskelijoiden parantuneiden kohtaamistaitojen avulla muuttaa/vähentää stereotyyppistä asennoitumista ja edistää sairaiden,

vammaisten ja heidän läheistensä elämänlaatua.

Lisätietoa: https://kokemustoimintaverkosto.fi/

Yhvi3.png

 

 

Paikalliset kokemustoimijat

Yhdistys toimii osana valtakunnallista kokemustoimintaverkostoa. Yhdistyksen kokemustoiminta on kuitenkin muotoutunut ainutlaatuiseksi, kokemustoimijat eivät edusta yhtä potilasryhmää tai liittoa, vaan he ovat vapaaehtoisia yhdistyksen jäsenyhdistysten toimijoita, jota asia kiinnostaa. Yhdistyksellä on oma koulutus ja koulutus toteutetaan yhteistyössä paikallisten kouluttajien kanssa.

Lisätietoa toiminnasta antaa: toiminnanjohtaja Katja Valkeinen sähköpostitse katja.valkeinen(at)yhvi.fi tai puhelimitse 040 744 9439.

Yhvi2_edited.png

Kokemustoimijan tilaus


Tämän lomakkeen kautta voit tilata kokemustoimijoita puhumaan. Kokemustietoa
voidaan jakaa myös etäyhteyksin!


Lomakkeen ottaa vastaan toiminnanjohtaja Katja Valkeinen, joka välittää pyynnön
koulutetuille kokemustoimijoille. Jokainen kokemustoimija tekee oman päätöksen
mahdollisuudesta osallistua oman aikataulunsa mukaisesti. Olemme sinuun pian
yhteydessä!


Yhdistyksen kokemustoimijat eivät ota palkkiota osallistumisesta. 
Matkakorvaukset toivomme tilaajan huomioivan ja hoitavan kokemustoimijan
toivomuksen mukaisesti.

bottom of page