Strategia

YHVI:N STRATEGIA 2021-2025

Toiminta-ajatus

Yhdistys toimii sosiaali-, terveys- ja muiden hyvinvointialan yhdistysten toimintaedellytysten, yhteistyön ja kehittämisen tukemiseksi. Keinoina ovat monipuolinen toiminta, koulutus, verkostoituminen, kokemustieto ja yhteiset toimitilat.

Missio

Yhdistys on tukija, turvaaja ja toiminnan mahdollistaja.

Visio

Jäsenjärjestöt voivat hyvin, ovat innovatiivisia ja aktiivisia.
Yhdistys on tunnettu ja arvostettu yhteistyökumppani.
Yhdistys tunnetaan hyvinvointia tukevana ja tuottavana toimijana.

Arvot

Avoimuus
Ihmisarvo
Innovatiivisuus
Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys

Osatavoitteet

Järjestötyö

 • Jäsenille suunnatut koulutukset, esimerkkeinä hallitus, sihteeri, puheenjohtaja, talousvastaava

 • Vapaaehtoisten jaksamista tukevat kohtaamiset, toimiston palvelut ja yhteiset kokoontumistilat

 • Verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden tukeminen, vertaistuki ja kokemusten vaihto

Monipuolinen toiminta

 • Toimitiloista huolehtiminen ja kehittäminen

 • Toimintakalenterin mukaisesti tapahtumien ja koulutusten järjestäminen

 • Toiminnan jatkuva asiakaslähtöinen kehittäminen

 • Tiedottaminen

Vaikuttaminen

 • Hyvinvointijärjestöjen ja vapaaehtoistyön puolestapuhuja

 • Edunvalvonta

 • Kokemustoiminta ja Elävä kirjasto

 • Yhdistystori sekä muut tapahtumat ja tilaisuudet, joissa on vaikuttamisen

 • mahdollisuus

 • Jäsenyhdistysten vertaistukitoiminta

 • Tiedottaminen ja viestintä vaikuttamisen välineinä

Toimintaympäristön kuvailu

 • Toimintaympäristö koki vuoden 2020 aikana merkittävän muutoksen. Kun yhteisöllisyys ja fyysiset kohtaamiset olivat aiemmin toiminnan kulmakiviä, jouduttiin loikkaamaan digiaikaan.

 • Yhdistyksen talouteen ja toimintaan merkittävimmin vaikuttavat kaupungilta saatavien avustusten sekä STEA:n rahoituksen pienenemisen uhka.

 • Väestön ikääntyminen näkyy myös yhdistyksissä. Nuoremmat hakevat tietoa ja vertaistukea verkosta siinä, missä ikäihmiset mieluummin tapaavat kasvotusten. Yhdistystoiminta on suuren haasteen edessä siitä, millaista yhdistystoiminta on tulevaisuudessa.

 • Yhdistysten vahvuus on ihmisten kohtaaminen, kuunteleminen ja tiedon jakaminen. Digitaalisuus lisää mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä. Se toteutuu, silloin kun kaikilla on yhtäläisetmahdollisuudet osallistua ja kokea osallisuutta vammastaan tms. huolimatta.

 

Lisäksi

Strategia tarkistetaan vuosittain ja huomioidaan toimintaympäristön muutokset. Vastuu strategian tarkastelussa on istuvalla hallituksella, joka voi määrätä perustettavaksi työryhmän tai tehdä tarkastelun itse.