top of page

Strategia

YHVI:N STRATEGIA 2021-2025

Toiminta-ajatus

Yhdistys toimii sosiaali-, terveys- ja muiden hyvinvointialan yhdistysten toimintaedellytysten, yhteistyön ja kehittämisen tukemiseksi. 

Missio

Yhdistys on tukija, turvaaja ja toiminnan mahdollistaja.

Visio

Jäsenjärjestöt voivat hyvin, ovat innovatiivisia ja aktiivisia.

Yhdistys on tunnettu ja arvostettu yhteistyökumppani.

Yhdistys tunnetaan hyvinvointia tukevana ja tuottavana toimijana.

Arvot

     Avoimuus

     Ihmisarvo

     Innovatiivisuus

     Yhdenvertaisuus

     Yhteisöllisyys

​​

Osatavoitteet:

Järjestötyö

 • Järjestötoimijoiden koulutukset

 • Vapaaehtoisten jaksamista tukevat kohtaamiset, toimiston palvelut ja yhteiset kokoontumistilat

 • Verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden tukeminen, vertaistuki ja kokemusten vaihto

​Monipuolinen toiminta

 • Toimitiloista huolehtiminen ja kehittäminen

 • Toimintasuunnitelman mukaisten tapahtumien ja koulutusten järjestäminen

 • Toiminnan jatkuva asiakaslähtöinen kehittäminen

 • Tiedottaminen

Vaikuttaminen

 • Hyvinvointijärjestöjen ja vapaaehtoistyön puolestapuhuja

 • Edunvalvonta

 • Kokemustoiminta ja Elävä kirjasto

 • Yhdistystori sekä muut tapahtumat ja tilaisuudet

 • Vertaistukitoiminnan mahdollistaminen

 • Tiedottaminen ja viestintä

Toimintaympäristön kuvailu

 • Rahoituksen epävarmuus.

 • Väestön ikääntyminen aiheuttaa haasteita yhdistystoimintaan.

 • Yhdistyksen vahvuuksia ovat ihmisten kohtaaminen, kuunteleminen ja tiedon jakaminen. 

 • Digitaalisuus antaa mahdollisuuksia osallistumiseen.  

 

Lisäksi

Strategia päivitetään vuosittain ja siinä otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset.

Hallitus vastaa strategian päivittämisestä.

Päivitetty 14.11.2022

bottom of page