top of page

STEA:n avustukset

 
Kohdennettu toiminta-avustus (Ak-avustus) Yhdistykset yhdessä!

 

Käyttötarkoitus:
Kouvolan seudun sosiaali-, terveys- ja muulla hyvinvointialalla toimivien
yhdistysten toimintaedellytysten, yhteistyön ja kehittämisen tukemiseen
monipuolisen toiminnan, verkostoitumisen, kokemustoiminnan, digitaalituuden ja
yhteisten toimitilojen avulla.

 

Tavoitteita :
Yhdistysten toiminnan edistäminen ja vahvistaminen toimimalla jäsenyhdistysten
yhteistyöorganisaationa. Verkoston ja tunnettavuuden kehittäminen ja
vahvistuminen. Yhvin:n kokemustoiminta tunnetaan ja kokemustoimijoita
käytetään aktiivisesti. Osallisuuden edistäminen ja mahdollistaminen.
Digitaalisuuden opettaminen vähentää yksinäisyyttä sekä eriarvoisuutta.

 

Kohderyhmät:
Jäsenyhdistysten aktiivitoimijat, jäsenyhdistysten jäsenet, Kouvolan kaupungin
päättäjät -ja virkamiehet, matalan kynnyksen palv
eluiden käyttäjät, sote- alan
opiskelijat sekä kouluttajat, Kymsoten toimijat, tapahtumakävijät

OLKA -hankeavustus

OLKA Kymenlaakso
 

Käyttötarkoitus: OLKA-toimintamallin eli sairaalan ja järjestön kumppanuustoimintamallin
rakentamiseen Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa ja Ratamokeskuksessa

Kouvolassa. Toimintamallin mukaiseen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen kahden (2) palkatun OLKA-työntekijän avulla.


OLKA tuo järjestöt sairaalaan ja koordinoi vapaaehtoistoimintaa. OLKA huolehtii
tarvittavasta tuesta ja koulutuksesta. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus

potilaan ja heidän läheistensä kiireettömään kohtaamiseen, antaa tukea sairauteen sopeutumisessa sekä vahvistaa kokemusosaamista sairaalaympäristössä.


Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry (YHVI) on hakenut OLKA -hanketta yhteistyössä
Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa. Maakunnalliset yhteistyökumppanit ovat

Kotkassa Kumppanuustalo Viikari ja Haminassa Kumppanuustalo Hilma. 

Hankkeen toiminta-aika: tammikuu 2023 - joulukuu 2025.

Paikka auki -avustus

Yhdistys on saanut kahden vuoden OPPISOPIMUS Paikka auki -avustuksen vuoden 2024 alusta.

Työsuhteeseen on siis yhdistetty oppisopimuskoulus ja yhteistyötä tehdään paikallisen oppilaitoksen Edukon kanssa.


Työllistäminen on yhdistykselle luontainen tapa saada apuja arjen askareisiin, mutta myös tarjota työttömille henkilöille mahdollisuuden voimaantua yhteisöllisessä työpaikassa ja löytää polkuja elämälle.

Yhdistyksen perustehtävä on ollut tukea ja kehittää yhdistyksiä heidän toiminnassaan.
Jokaisen yhdistyksen takaa löytyy joukko vapaaehtoisia, osa enemmän aktiivisia kuin toiset.
Yhdistyksemme järjestää koulutuksia, tapaamisia ja tapahtumia, joissa vapaaehtoiset saavat vertaistukea ja koulutusta sekä mahdollisuuden tavata toisiaan.

 

Paikka auki -avustuksella työllistetty henkilö työskentelee YHVIllä järjestämässä edellä mainittuja toimintoja, monipuolisesti asiakaspalvelutehtävissä sekä erilaisissa toimistotehtävissä, mm. tiedottaminen ja digiapu.

 

 

Kouvolan kaupungin yhdistysavustukset vuodelle 2024

YHVI-yhdistys toimii kouvolalaisten ihmisten ja yhdistysten parhaaksi yhdistysten  kattojärjestönä. Yhdistys tekee yhteistyötä Kouvolan eri toimijoiden kanssa edistääkseen ihmisten ja kaupungin hyvinvointia. Yhteistyö sisältää asiakaslähtöistä ohjausta sekä yhdenvertaisuuden, vaikuttamisen ja osallistumisen kehittämistyötä sekä tapahtumien ja muun toiminnan järjestämistä.


YHVI toimii yhteistyössä kaupungin kanssa osallisuuden, tiedonkulun ja järjestöyhteistyön vahvistamiseksi Kouvolassa. YHVI:n kautta kokemustoimijat jalkautuvat ja jakavat
kokemustietoa mm. oppilaitoksiin ja kaupungin toimipisteisiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhdistys toimii Kouvolan vapaaehtoistoiminnan työryhmän jäsenenä suunnitellen vapaaehtoistoiminnan organisointia ja toteuttamista. YHVI toimii yhdenvertaisuus- ja
vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi koko kaupungin alueella johtaen osaltaan järjestöjen yhteistyötä.

Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestöavustus vuodelle 2024

YHVI  sai järjestöavustusta Hyvinvointialueelta noin puolet haetusta, 21 000 €. Tämä avustus käytetään hakemuksen mukaisesti maakunnallisesti kokemustoiminnan sekä yhdistystoiminnan kehittämiseen. Suunnitelmana toteuttaa vuoden 2024 aikana projekti, jonka aikana saadaan toteutettua suunnitellut toimenpiteet.

 

Toimistohenkilöstö YHVIle vuosille 2024-2025

 

Yhdistyksen toimistolla työskentelee 70% palkkatuella toimistotyöntekijä, jolle on myönnetty kahdeksi vuodeksi palkkatuki oppisopimuskoulutukseen. Toimistohenkilön tehtäviin kuuluu monipuolisesti toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät sekä yhdistyksen taloudenhoito yhteistyössä tilitoimiston kanssa.

 

Kouvolan kaupungin perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahasto

Yhdistys hakee avustuksia sekä kevään, että syksyn haussa. Avustuksilla toteutetaan yhdistyksen toimintaa sekä jäsenyhdistyksille, että kaikille kuntalaisille.

bottom of page