Hankkeet ja avustukset

Kouvolan kaupungin perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahasto


Erityisnuorten ryhmätoimintaan: toiminnan kehittämiseen, ylläpitämiseen ja
ohjaajien palkkioihin. Ryhmä on ainoa Kouvolassa toiminnassa oleva erityisnuorille
suunnattu oma nuorisoryhmä. Erityisnuorten ryhmä kokoontuu joka toinen
perjantai-ilta.


Kouvolan kaupungin kumppanuussopimus
Kumppanuussopimus tukee YHVI:n toimintamahdollisuuksia järjestää aktiivista
toimintaa jäsenyhdistyksille omissa toimitiloissa.