top of page

Suur-Kouvolan Omaishoitajat ja läheiset ry

Paikallisyhdistyksissä omaishoitajat saavat neuvontaa ja tietoa sekä tapaavat samassa elämäntilanteessa eläviä ihmisiä. Yhdistykset järjestävät omaishoitajille erilaisia vertaisryhmiä, retkiä, tapahtumia ja virkistystä. Lisäksi yhdistykset ajavat omaishoitajien asiaa paikallisella tasolla ja tarjoavat myös väylän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Aluetyö toteutuu vaikuttamistoiminnan, tiedotuksen, neuvonnan ja koulutuksen kautta. Seminaarit ja tapahtumat ovat tärkeä osa alueellista edunvalvontaa.

Aluevastaava on omaishoidon asiantuntija alueellaan. Aluetyötä tehdään mm. järjestöjen, kuntien, seurakuntien, oppilaitosten, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen kanssa. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulutukset, työryhmät ja neuvontatilaisuudet.

Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan eri tavoin perheen elämään.

Omaishoito tilanteessa sekä hoidettava että hoitaja, koko omaishoitoperhe, tarvitsee tukea. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään.

Pirjo Varanka
pirjo.varanka(at)posti.in
Puh. 040 827 0470

bottom of page