top of page

Pohjois-Kymen Näkövammaiset ry

Nä­kö­vam­mai­set ry on on Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton alueyh­dis­tys, jo­ka toi­mii alueen­sa nä­kö­vam­mais­ten yh­teis­toi­min­ta- ja pal­ve­lu­jär­jes­tö­nä. Toi­min­ta-aluee­na Ete­lä-Kar­ja­lan ja Ky­men­laak­son maa­kun­nat. Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1937.

Pohjois- Kymenlaakson paikallisyhdistys järjestää jäsenilleen kirjallisuus ja musiikki kerhoa, teatteria, keilailua, ulkoilupäiviä, vierailijoita sekä kokouksia.

Kymenlaakson keskussairaalan sairaanhoitopiirin alueella toimii näkövammaisten lasten ja aikuisten sekä kuurosokeiden kuntoutusohjaajana.

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen läheistensä tukemista ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Kuntoutusohjaaja on perehtynyt kohderyhmänsä erityistarpeisiin huomioiden asiakkaan kokonaistilanteen.

Hannu Koverola
hannu.koverola(at)gmail.com
Puh. 040 590 6369

Salpausselänkatu 30
45100 Kouvola

bottom of page