top of page

MIELI Vuoroveto mielenterveys ry

Yhdistys ylläpitää Vuoroveto-kriisikeskusta, joka tarjoaa maksutonta, nimetöntä ja
luottamuksellista keskusteluapua aikuisille vaikeissa elämäntilanteissa. Vuoroveto-
kriisikeskus järjestää myös mielen hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa,
mielenterveystaitoja edistäviä koulutuksia ja mielekästä, ammatillisesti ohjattua
vapaaehtoistoimintaa.

Yhdistys edistää mielenterveyttä tukemalla ja kehittämällä rakentavaa ja ehkäisevää
mielenterveystyötä. Seuran perustehtävänä on toimia kaikille avoimena
kansalaisjärjestönä, jakaa tietoa ja taitoa mielenterveydestä asiantuntijajärjestönä sekä
toteuttaa vapaaehtoistoimintaa.

Kattojärjestömme on MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Puheenjohtaja
Sirpa Heikkinen
puh. 050 490 3568

Vartiotie 3
45100 Kouvola

bottom of page