top of page

Kouvolan Kuulo ry

Yhdistys on perustettu 1978. Yhdistyksen toimialueena on entisen Kouvolan ja Anjalankosken kaupungin – sekä Valkealan ja Elimäen kuntien alueet. Yhdistys toimii kuulovammaisten ja kuuroutuneiden yhdyssiteenä, vertaistukijana ja edunvalvojana.

Yhdistyksen toiminta painottuu kuulonlähipalveluun, vertaistukitoimintaan, tiedon välittämiseen ja virkistystoimintaan. Lähipalvelussa vaihdetaan kuulolaitteen letkuja ja paristoja. Pestään korvakappaleita ja opastetaan kuulolaitteen käyttöä. Kuulolähipalvelu on maksutonta yhdistysten vapaaehtoisten järjestämää palvelua, kaikille tarvitsijoille eikä velvoita asiakkaalta jäsenyyttä.

Kouvolan Kuulo ry kuuluu Kaakkois-Suomen Kuulopiiriin. Piiri toimii alueensa vaikuttajana. Se valvoo kuulovammaisten oikeuksia tuottamalla kuulovammaisten tarvitsemia palveluja ja järjestämällä jäsenille monipuolista virkistys- ja harrastustoimintaa.

Kouvolan Kuulo järjestää erilaisia kerhoja, tapahtumia ja retkiä. Kouvolan Kuulo ry:n tapahtumista ilmoitellaan mm. paikkakunnan lehdissä, yhdistyksen kotisivulla ja vammaisjärjestöjen palstalla.

Puheenjohtaja
Eija Henttonen
040 484 4551
eija.henttonen@icloud.com

Kappelikatu 10 A 9
45130 Kouvola

bottom of page