Työryhmät

Kehittämistyöryhmä

Kehittämistyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja valmistella toimintakalenterin sisältöä kevät – ja syksykausille. 

Työryhmä käy läpi kuukausittain tapahtumia, joita yhdistys järjestää ja kehittää toiminnan sisältöä.

Kehittämistyöryhmän jäsenet myös osallistuvat tapahtumiin ja niiden järjestämiseen sekä palautteen antamiseen. 

 

Arviointityöryhmä

Arviointityöryhmän tehtävä on tarkastella ja arvioida toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta niin rahoittajan tarpeisiin kuin oman toiminnan kehittämiseksi.

Työryhmä toimii toiminnanjohtajan tukena toiminnan tuloksellisuuden raportoimisessa.

Arviointityöryhmä pohtii myös tapoja, joilla arviointia tehdään ja kehittää toimintaa.

 

Taloustyöryhmä

Taloustyöryhmän tarkoituksena on seurata yhdistyksen talouden kehittymistä, seurata talousarvioita ja tarkastella toiminnan taloudellista tasapainoa.

Työryhmä voi ottaa tarvittaessa kantaa yhdistyksen hakemuksiin ja raportteihin talouden osalta.

Työryhmän tärkeä tehtävä on seurata toimintaympäristön muutoksia ja samalla pohtia uusia tulo- ja rahoitusmahdollisuuksia.

Markkinointi- ja viestintätyöryhmä

Työryhmän vuoden 2021 ensimmäiset tehtävät liittyivät yhdistyksen uuden nimen, lyhenteen ja logon käyttöön ottamiseen.

Työryhmä tulee tekemään yhdistykselle markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat.

Työryhmä pohtii yhdistyksen näkyvyyttä, markkinoinnin tarvetta ja sitä, miten toiminnasta, tapahtumista ja koulutuksista viestitään jäsenille ja suuremmalle yleisölle.

Tämä työryhmä pohtii ennakkoluulottomasti tapoja, joilla yhdistyksen toiminta tehdään näkyväksi ja tunnetuksi.