top of page

YHVI:n TYÖRYHMÄT

Työryhmän jäsenet ovat YHVI:n jäsenyhdistyksiin kuuluvia henkilöitä, joilla on mielenkiintoa ja halua osallistua yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Yhdistysten vapaaehtoisille työryhmät ovat vaikuttamisen paikkoja, mahdollisuus osallisuuteen ja siihen, että toiminta vastaa  jäsenyhdistyksissä toimivien ja vapaaehtoisten tarpeisiin.

Kehittämistyöryhmä

Kehittämistyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja valmistella toimintakalenterin sisältöä kevät – ja syksykausille. 

Työryhmä käy läpi kuukausittain tapahtumia, joita yhdistys järjestää ja kehittää toiminnan sisältöä.

Kehittämistyöryhmän jäsenet myös osallistuvat tapahtumiin ja niiden järjestämiseen sekä palautteen antamiseen. 

Lisäksi kehittämistyöryhmän tehtäviin kuuluu monipuolisesti pohtia arviointia, palautteita, tiedottamista ja markkinointia yhdessä toiminnanjohtajan kanssa sovitusti.

 

Taloustyöryhmä

Taloustyöryhmän tarkoituksena on seurata yhdistyksen talouden kehittymistä, seurata talousarvioita ja tarkastella toiminnan taloudellista tasapainoa.

Työryhmä voi ottaa tarvittaessa kantaa yhdistyksen hakemuksiin ja raportteihin talouden osalta.

Työryhmän tärkeä tehtävä on seurata toimintaympäristön muutoksia ja samalla pohtia uusia tulo- ja rahoitusmahdollisuuksia.


 

bottom of page