top of page

YHVI:n TYÖRYHMÄT

Työryhmän jäsenet ovat YHVI:n jäsenyhdistyksiin kuuluvia henkilöitä, joilla on mielenkiintoa ja halua osallistua yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Yhdistysten vapaaehtoisille työryhmät ovat vaikuttamisen paikkoja ja mahdollistavat osallisuuden. Työryhmien kautta voidaan varmistaa, että toiminta vastaa  jäsenyhdistysten ja niissä toimivien vapaaehtoisten tarpeisiin.

Kehittämistyöryhmä

  • Kehittämistyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja valmistella toimintakalenterin sisältöä kevät – ja syksykausille. 

  • Työryhmä käy läpi kuukausittain tapahtumia, joita yhdistys järjestää ja kehittää toiminnan sisältöä.

  • Kehittämistyöryhmän jäsenet myös osallistuvat tapahtumiin ja niiden järjestämiseen sekä palautteen antamiseen. 

  • Lisäksi kehittämistyöryhmän tehtäviin kuuluu pohtia arviointia, palautteita, tiedottamista ja markkinointia.

  • Yhdistyksen toiminnanjohtaja valmistelee kehittämistyöryhmän asialistan ja kutsuu ryhmän koolle.

 

Taloustyöryhmä

  • Taloustyöryhmä valmistelee yhdessä toiminnanjohtajan ja talousvastaavan kanssa avustushakemuksien sisältöä hallituksen hyväksyttäväksi ja työryhmä voi ottaa tarvittaessa kantaa yhdistyksen hakemuksiin ja raportteihin talouden osalta.

  • Työryhmän tärkeä tehtävä on seurata toimintaympäristön muutoksia ja samalla pohtia uusia tulo- ja rahoitusmahdollisuuksia.

  • Taloustyöryhmän tarkoituksena on seurata yhdistyksen talouden kehittymistä, seurata talousarvioita ja tarkastella toiminnan taloudellista tasapainoa.


 

bottom of page