top of page

Yhdistys 2.0 - uusi aika
Tervetuloa Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n uusille kotisivuille. Ja samalla tervetuloa tutustumaan yhdistyksen uuteen ilmeeseen uuden logon ja värityksen myötä. Jatkossa yhdistyksen lyhenteenä toimii YHVI, joka tulee sanoista: Yhdessä hyviä! -ja kuvaa yhdistyksemme perustoimintaa jäsenyhdistysten hyväksi ja niiden kanssa.


Yhdistyksellä on tammikuussa 2021 voimaan astuneet uudet säännöt ja niihin voit tutustua yhdistyksemme kotisivuilla. Samoin yhdistykselle on kirjoitettu uusi strategia vuosille 2021–2025

ja tämäkin löytyy sivuiltamme.


Yhdistyksen uusi nimi ja sääntömuutos antavat yhdistykselle uudenlaisia mahdollisuuksia monipuolistaa ja kehittää toimintaansa. Muutosten taustalla ei kuitenkaan ole halu muuttaa toimintaa kertaheitolla. Ei suinkaan! Tarkoitus on melkein päinvastoin miettiä, miten lujittaa sitä hyvää työtä, mitä nyt jo tehdään ja miten uusien mahdollisuuksien avulla voimme löytää uusia yhdistystoiminnan muotoja.Tällä hetkellä Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry – YHVI, toimii kattojärjestönä kolmellekymmenelle kuudelle (36) jäsenyhdistykselle, jotka kaikki löydät kotisivuiltamme yhteystietoineen. Nämä 36 jäsenyhdistystä ovat vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistyksiä, joiden tukeminen, toiminnan kehittäminen ja yhteistyön mahdollistaminen tulevat aina olemaan toiminnan keskiössä. Samoin tärkeitä työmuotoja tulevat jatkossakin olemaan erityisryhmien äänen esille tuominen esimerkiksi kokemustoiminnan kautta, vaikuttamistyö ja muun muassa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta puhuminen.Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n jäsenistöön voi uusien sääntöjen mukaisesti kuulua jatkossa Kouvolan seudulla toimivat sosiaali- ja terveysalalla sekä muilla hyvinvointialoilla toimivat yhdistykset. Hyvinvointiyhdistykset ry:n toiminta keskittyy jäsenyhdistysten toimintaedellytysten, yhteistyön ja kehittämisen tukemiseen. Keinoina ovat monipuolinen toiminta, jota esitellään uusilla kotisivuilla, aktiivinen verkostoituminen, kokemustoiminta sekä digitaalisuuden huomioiminen toiminnassa. Yhteisöllinen ja monipuolinen toiminta on mahdollista yhteisissä toimitiloissa Kouvolan Porukkatalolla.


Yhdistyksen toiminta on monipuolistunut viime vuosien aikana, sillä yhdistys hallinnoi nyt myös työllisyyspoliittista Osaksi työhön -hanketta. Hankkeen kohderyhmää ovat nuoret ja osatyökykyiset henkilöt ja keinoina ovat työkokeilut. Hanke tekee myös tiedottamistyötä ja osallistuu aktiivisesti paikallisten työllistämisverkostojen yhteistyöhön.


Jatkossa tulen kirjoittamaan blogiin monipuolisesta yhdistyksestämme, verkostoista ja kehittämisestä. Tavoitteenani on blogin kautta kertoa teille lukijoille, mitä kaikkea yhdistyksessä tapahtuu ja millaisessa toiminnassa YHVI on mukana.


Lisäksi blogiin tulee kirjoituksia työntekijöiltä, hankkeelta, vapaaehtoisilta sekä jäsenyhdistysten edustajilta. Pyrimme saamaan mahdollisimman monipuolisesti kirjoituksia, jotka avaavat sekä yhdistyksemme toimintaa, että yksittäisten henkilöiden ajatuksia.Kiitos, että luit tämän ensimmäisen blogitekstin.

Tervetuloa mukaan seuraamaan yhdistyksen

toimintaa kotisivujen kautta.
Ystävällisin terveisin,

Katja Valkeinen, YHVI:n toiminnanjohtaja

bottom of page