Osaksi työhön -hanke

 

Osaksi työhön - hanke on 1.1.2020 aloittanut TYPO (työllisyyspoliittinen) hanke. Hanketta hallinnoi Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry. Hanke toiminta täydentää viranomaispalveluja. 

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat TE- toimiston työttömät nuoret (18-30v.) ja osatyökykyiset henkilöt.

Hankkeen tavoitteena on työkokeilujen avulla kehittää ja parantaa hankkeeseen osallistuvien henkilöiden osaamista, työelämätaitoja ja työmarkkinavalmiuksia. Tavoitteena hankkeeseen osallistuvien henkilöiden työllistymistä koskevien suunnitelmien ja tavoitteiden selkiyttäminen, vahvuuksien löytäminen, mahdollisuuksien ja esteiden kartoittaminen sekä työllistymisen edistäminen. 

Hankepolku

Kohderyhmän henkilö ottaa yhteyttä hankevastaavaan.

Alkukeskustelu käydään puhelimitse, jonka aikana keskustellaan asiakkaan tilanteesta ja työkokeilun mahdollisuudesta. Jos alkukeskustelun aikana ei ilmene mitään estettä, sovitaan työhaastattelu, jossa kartoitetaan asiakkaan vahvuuksia ja osaamista. Alkukeskustelu ja työhaastattelu ohjaa hankehenkilöstöä työkokeilusuunnitelman tekemisessä.

Jos työhaastattelussa ei ilmene kummankaan osapuolen mielestä mitään estettä, tehdään kuukaudeksi työkokeilusopimus. 

Työkokeilu toteutetaan Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n toimitiloissa Porukkatalolla (Savonkatu 23, 45100 Kouvola) 

Osaksi työhön – hankkeen aikana 

Arvioidaan asiakkaiden tarve yksilöllisesti. Jokaiselle työkokeilijalle räätälöidään oma työkokeilusuunnitelma, hänen omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden mukaan.

Hankevastaava ja hankeohjaaja tukee työkokeilijaa ja pohtii yhdessä työkokeilijan kanssa realistisia jatko tavoitteita. 

Työkokeilu työtehtäviä ovat mm: erilaiset toimisto ja asiakaspalvelutehtävät ja työllistymistä edistävät työtehtävät.

Ensimmäisen kuukauden aikana pyritään löytämään työkokeilijalle:

  • työpaikka

  • palkkatukipaikka (jos hän siihen oikeutettu)

  • koulutus tai opiskelupaikka 

  • muualta työkokeilupaikka, joka vastaa paremmin asiakkaan tarpeita 

  • työkokeilu voi jatkua hankeen toimitiloissa, jos siihen katsotaan olevan tarvetta

Tai henkilö jatkaa kotona hankehenkilöstön tuella jatkopolun löytämistä.

Hankevastaava jatkaa yhteydenpitoa hankkeessa olleisiin työkokeilijoihin työkokeilujakson päättymisen jälkeenkin.

Paikallinen vaikuttamistoiminta hankkeessa

Hanketoimijoille, viranomaisille, yrityksille ja yhdistyksille

  • Hanke tekee osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi myös ohjaus-, neuvonta- ja vaikuttamistyötä eri yhteistyötahojen kanssa, paikallisen esteettömyyden parantamiseksi tiedottamalla ja ohjaamalla esim. kokemustoiminnan avulla.

  • Hankkeen tavoitteena on luoda tiivis ja toimiva yhteistyöverkosto muiden työllistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa.

 

Lisätietoa ja yhteydenotot

 


Hankevastaava
Minna Marttila
minna.marttila@yhvi.fi
045 7833 9744

IMG-20210331-WA0000_edited.jpg

 

 

Hankeohjaaja
Satu Hynninen

satu.hynninen@yhvi.fi

045 329 5041

IMG-20210331-WA0001.jpg

Osoite:

Porukkatalo 1 krs.
Savonkatu 23, 45100 KouvolaKäy tykkäämässä ja seuraamassa:
Facebook: osaksi työhön –hanke
Instagram: osaksityohon

arvot.png