top of page

Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten järjestö, joka

valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia,

tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeuden asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Järjestöpalveluiden tavoite on kuurosokean hyvä elämä siellä, missä hän asuu. Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua, oppia, retkeillä ja harrastaa yhdessä muiden kuurosokeiden kanssa. Toimintaan ovat tervetulleita myös omaiset ja kuurosokeiden lähiverkosto.

Suomen Kuurosokeat ry:n kerhotoiminta on alueellista ja valtakunnallista. Mukaan voi tulla kuka tahansa toiminnasta innostunut kuurosokea tai kuulonäkövammainen henkilö. Myös omaiset ja muut läheiset ovat tervetulleita. Toimintaa vetävät vapaaehtoiset kuurosokeat.

Alueelliset kerhot järjestävät kerhoja, tapaamisia ja retkiä sekä yhteistyö tilaisuuksia muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Kerhot ovat matalan kynnyksen toimintaa, joissa tärkeää on paikallisuus ja vertaistuki.

Anu-Maria Järvinen
Puh. 040 587 0259

bottom of page