top of page

Yhdistyksen historiaa

Yhdistyksen alkutaival

Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry, joka on 20.1.2021 saakka tunnettu nimellä Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry, on perustettu 2002. Yhdistyksen päätavoite on toiminnan alusta saakka ollut vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöjen yhteistoiminnan edistäminen. Aikaisemmin järjestöjen yhteistoimintaa varten oli Kouvolassa ollut rekisteröimätön Vammaisjärjestöjen neuvottelutoimikunta. Sen toiminta päättyi nykyisen Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n toiminnan alkaessa virallisesti 2003. 

Ensimmäisinä toimintavuosina toiminnan painopiste oli kunnallisen päätöksenteon seurannassa ja esityksissä vammaisten olojen parantamiseksi. Vuonna 2005 käynnistettiin Vammaispalveluiden kehittämishanke, jonka tavoitteena oli yhtenäistää palveluiden saatavuus asuinpaikkakunnasta riippumatta. Kaikki toiminta tapahtui vapaaehtoisvoimin.

 

Toimitila Veturista Porukkataloon

Yhdistyksen puheenjohtajana on alusta saakka toiminut Keijo Kaskiaho. Kaskiahon periksi antamattoman työn ansiosta KVY pääsi muuttamaan vuoden 2005 lopulla Pohjolatalon vuokrattuihin tiloihin. Tilat oli ennen muuttoa remontoitu yhdistyksen tarpeita vastaaviksi. Tilojen nimeksi päätettiin Toimitila Veturi ja samoihin tiloihin sijoittui useita valtakunnallisten vammaisjärjestöjen aluetyöntekijöitä. Vammaisjärjestöjen yhteistoiminta sai uutta puhtia ja jäsenmäärä kasvoi tasaisesti. Toimitila Veturi tarjosi sopivat tilat jäsenjärjestöille kokoontua ja toimia.

Vuonna 2017 Kouvolassa alkoi yhteisöllisen Porukkatalon kehittäminen ja KVY oli alkumetreiltä asti mukana kehittämistoiminnassa. Yhdistykselle tarjoutui mahdollisuus vuokrata Porukkatalon ensimmäinen esteetön kerros omaan toimintaansa ja niin tehtiin päätös muuttaa koko toiminnan uusiin tiloihin. Yhdistys on aloittanut virallisesti toimintansa Porukkatalolla 1.1.2018. Porukkatalolla yhdistyksen käytössä on toimintaan erinomaisesti soveltuvat tilat, joita on muutettu vammaisjärjestöjen toimintaan soveltuviksi. Porukkatalon hyöty näkyy jokapäiväisissä toimissa, kun saman katon alle ovat muuttaneet useat yhteistyökumppanit.


 

Yhdistyksen nimi ja säännöt muuttuvat

Vuosi 2020 oli yhdistykselle kehittymisen ja muutoksen aikaa. Yhdistykselle kirjoitettiin uusi strategia ja uudet säännöt. Sääntöjen uudistamiselle oli juuri oikea aika, toimintaympäristön monet muutokset johtivat tarpeeseen tarkastella yhdistyksen toimintaa laajemmin ja monipuolisemmin. Sääntömuutoksen myötä yhdistyksen nimi muutettiin Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry:stä Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:ksi. Toiminnan sisältöön muutos ei vaikuta, mutta jatkossa jäseniksi voi hakea sosiaali- ja terveys- ja hyvinvointialoilla toimivat yhdistykset sääntöjen mukaisesti.

bottom of page